Vårt motto innebär att alltid göra ett högklassigt jobb och säkerställa att våra team konsekvent erbjuder våra kunder tillförlitliga tjänster. Detta förverkligas genom vår vision som ett dynamiskt och innovativt företag.

TCW - Translated SV

Careys anläggning och vagnpark

Carey-gruppen äger och brukar mer än 2 000 anläggningsredskap och maskiner och en vagnpark med över 500 lastfordon och skåpbilar, vilket spelar en nyckelroll för alla företagen i Carey-gruppen.

Hela anläggningen kontrolleras och underhålls regelbundet för säkerställande av säker och effektiv verksamhet med certifiering enligt högsta nivå inkl. FORS och CLOCS.

Vårt främsta åliggande är att säkerställa hälsan, säkerheten och välbefinnandet hos vår personal. Detta uppnår vi genom att utbilda personalen enligt högsta möjliga standarder, upprätthålla en säker och högkvalitativ arbetsmiljö och alltid säkerställa ordentlig tillsyn och effektiv kommunikation på alla nivåer.

Vårt eget SHED-initiativ (Safe Home Every Home) är en del av vår kultur och stöder helt det ISO-godkända IMS-systemet som inkluderar ISO 9001, 14001 och 18001.

Hållbarhet

RDF innebär ett hållbart alternativ till deponering och att avfall återvinns som en värdefull värme- och energikälla.

Vår export av RDF till europeiska återvinningsanläggningar är koldioxidneutral, då den högeffektiva kraftvärmeproduktionen med god marginal uppväger inverkan av RDF-transporter till kontinentala Europa. energiåtervinningspartners genererar elektricitet, utnyttjar värme för fjärrvärmesystem eller industrianläggningar och återvinner fasta restprodukter som t.ex. aska för vägbyggen.

Kvalitet och affärsutveckling

Seneca åtar sig att konsekvent och i tid tillhandahålla sina energiåtervinningspartners med högkvalitativt bränsle.

Vi engagerar oss i den kontinuerliga utvecklingen av våra bränsleproduktionsprocesser, leveranskedjor och logistiksystem för att helt tillgodose marknadskraven och erbjuda reellt mervärde åt våra samarbetspartners.

Detta har på senare tid inneburit betydande investeringar i innovativa logistiklösningar och RDF-produktionsutrustning, vilket medfört att Seneca ordentligt kunnat etablera sig som marknadsledare.