Vi har mycket stor erfarenhet av att tillhandahålla avfallsbehandlingstjänster åt olika kunder och branscher. Vår MRF-anläggning (Materials Recovery Facility) på 12 000 m2 finns i Wembley, London, och är i drift dygnet runt med fyra dedikerade bränsleproduktionslinor för effektiv behandling av både obehandlade och förbehandlade avloppsflöden.

Vi är helt fokuserade på att erbjuda en tillförlitlig tjänst som säkerställer 100 % bortstyrning från avfallsdeponering. Vi är ett ansvarsfullt avfallshanteringsföretag och vår anläggning är helt i överensstämmelse med lagar och miljöbestämmelser.

Vi har utvecklat och finjusterat våra processer för att kunna erbjuda våra kunder en effektiv anläggning för mottagning och behandling av deras avfall. Vår flerstegsprocess säkerställer att vi omhändertar och återvinner material som trä, metaller, plast och papp. Vi producerar avfallsbaserade bränslen (RDF) av hög kvalitet från icke-återvinningsbara material och erbjuder ett hållbart alternativ till deponering.

Senecas RDF-anläggning i Wembley är verkligen användbar för våra sophämtningsfordon. Våra fordon är igång dygnet runt, och vi har många viktiga kunder och måste därför ha tillgång till en högklassig dygnet runt-anläggning där våra förare kan tömma lasten säkert och snabbt. Genom att Seneca ger 100 % bortstyrning från avfallsdeponering kan Simply Waste också hjälpa sina kunder att vara väldigt miljövänliga.

James Capel - CEO, Simply Waste Solutions Ltd