I vår specialanläggning för bränsleproduktion i Wembley, London, kan vi omvandla t.ex. kommunalt avfall, industriavfall och handelsavfall till avfallsbaserat bränsle (RDF), och därmed tillgodose våra kunders ambitioner att helt undvika avfallsdeponering.

Bränsletyperna vi producerar används av våra europeiska samarbetspartners för att generera energi, vilket minskar beroendet av fossila bränslen för värme och elförsörjning och ger ytterligare miljövinster.

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.