I vår fullt integrerade RDF-mäklartjänst utnyttjas vår avancerade leveranskedja för konsekvent och tillförlitlig RDF-offtake.

Med omfattande intern expertis, långsiktiga EfW-leveransavtal och högklassiga logistiklösningar kan vi tillhandahålla mäklartjänster med fullt stöd runtom i Storbritannien.

Vi garanterar alla våra kunder en tillförlitlig, kostnadseffektiv och lagenlig mäklartjänst som tillgodoser deras individuella behov.
Vårt team hanterar hela processen inklusive att hitta en lämplig offtake-partner för RDF, regelefterlevnad, logistik och fullständig kontohantering.

Our extensive in-house expertise, long-term EfW supply contracts and high-quality logistics solutions allow us to deliver a fully supported brokerage service throughout the UK. 

We guarantee all our clients a reliable, cost-effective and legally compliant brokerage service to meet their individual requirements. Our team will handle the entire process including sourcing a suitable off-take partner for your RDF, regulatory compliance, logistics and a full account management service.

Vi uppskattar verkligen RDF-mäklartjänsten som Seneca tillhandahåller. Den var skräddarsydd speciellt efter våra behov. De gav råd och stöd när vi kommissionerade vår RDF-produktionsprocess, säkrade EfW-offtake-kapacitet som passade våra avloppsflöden och tog hand om TFS-exporttillstånd. Nu när allt är ordnat går det som på räls så att vi kan fokusera på vår verksamhet.

Neil Johnson - Operations Director, Mick George Ltd