Biomassabränsle ingår i vårt utbud av avfallsbaserade bränslen och används för att generera koldioxidsnål energi vid anläggningar runtom i Storbritannien.

Biomassabränsle ingår i vårt utbud av avfallsbaserade bränslen och används för att generera koldioxidsnål energi vid anläggningar runtom i Storbritannien. Spillträ från vår RDF-produktion och från avfallshämtningskunder omvandlas till olika biomassabränslen med högt energivärde.