Seneca Resource Recovery erbjuder avfallshanteringsföretag runtom i London och sydöstra England en säker, tillförlitlig och hållbar anläggning som kan ta emot deras avfall.

Genom vår effektiva dygnet runt-anläggning i Wembley kan kunderna maximera produktiviteten i sin vagnpark och upprätthålla 100 % bortstyrning från deponering.

Vi producerar bränsle från kommunalt avfall, byggavfall, handels-/industriavfall och restavfall, och erbjuder ett mycket hållbart alternativ till deponering och hjälper våra kunder att uppfylla sina miljömål.