Sedan starten år 2010 har vi etablerat ett omfattande nätverk av RDF-offtake-partners runtom i Europa. Genom detta har vi, i kombination med vår egen omfattande RDF-produktionsexpertis, etablerat oss starkt som en av Storbritanniens ledande RDF-exportmäklare. Seneca kommer under 2018 att exportera mer än 220 000 ton RDF från vår egen produktion och ytterligare 250 000 ton genom vår RDF-mäklartjänst.

Genom vår avancerade leveranskedja fastställer vi en energiåtervinningslösning som tillgodoser dina specifika behov. Vårt team utarbetar ett fullt integrerat RDF-mäklarpaket med erforderliga tillstånd, TFS-dokumentation, exportlogistik och energiåtervinning.