Senecas avancerade RDF-produktion och exportnätverk gör företaget till en idealisk strategisk partner för lokala myndigheter runtom i Storbritannien. Med vår expertis, vår kapacitet och våra långsiktiga RDF-offtake-avtal kan vi erbjuda kunder i den offentliga sektorn avfallshanteringslösningar som konsekvent innebär 100 % bortstyrning från deponering.

Senecas innovativa avfallshanteringslösningar gör att vi kan ta emot och behandla fast kommunalt avfall, skrymmande avfall och avfall från gatustädning, och därmed hjälpa lokala myndigheter att uppnå sina miljö- och hållbarhetsmål.

Seneca har tillhandahållit avfallshanteringstjänster åt Norfolk County Council sedan april 2016, med ca 30 000 ton hushållsavfall årligen. Redan från första början överträffade Senecas tjänster våra förväntningar; allt har fungerat väldigt smidigt, våra kostnader har sänkts och vi har blivit miljövänligare.

Joel Hull - Head of Waste, Norfolk County Council