Som en av Storbritanniens ledande RDF-producenter har Seneca Resource Recovery etablerat sig starkt som en tillförlitlig bränsleleverantör åt EfW-anläggningar runtom i Europa. Med vår expertis och kapacitet kan vi konsekvent producera och leverera stora volymer högkvalitativt bränsle enligt en rad olika specifikationer.

Vår RDF-produktion stöds av avancerade logistikfunktioner som omfattar en rad olika transportmetoder. Detta gör att vi helt kan tillgodose långsiktiga bränsleleveransbehov åt EfW-anläggningar runtom i Storbritannien och Europa.