Simply Waste Solutions är ett av de största fristående avfallshanteringsföretagen i sydöstra delen av landet. Företaget grundades år 2006 och tillhandahåller en rad olika avfallshanterings- och återvinningstjänster, och med sin högklassiga vagnpark hanterar man i nuläget över 100 000 ton avfall per år.

Senecas effektiva dygnet runt-tippanläggning, där fordonen från Simply Waste vägs, tömmer sin last och sedan åter kan vara i tjänst inom femton minuter efter ankomst, har varit en nyckelfaktor i vårt samarbete. Avgörande för detta är storleken hos vår anläggning, där upp till tre lastbilar samtidigt kan tömma sin last i olika delar av byggnaden.

Det tömda avfallet omvandlas sedan till RDF för export till några av Europas ledande EfW-anläggningar. Våra fyra processlinor kan hantera materialet snabbt och effektivt och upprätthåller 100 % bortstyrning från avfallsdeponering.

Senecas RDF-anläggning i Wembley är verkligen användbar för våra sophämtningsfordon. Våra fordon är igång dygnet runt, och vi har många viktiga kunder och måste därför ha tillgång till en högklassig dygnet runt-anläggning där våra förare kan tömma lasten säkert och snabbt. Genom att Seneca ger 100 % bortstyrning från avfallsdeponering kan Simply Waste också hjälpa sina kunder att vara väldigt miljövänliga.

James Capel - CEO, Simply Waste Solutions Ltd
Kund
Simply Waste Solutions
Plats
England