Luke har varit anställd på Seneca 2011 och arbetar som Environmental Compliance Manager. Luke började som Production Manager och hade en ledande roll vid införandet av tillverknings- och produktionsprinciper som t.ex. "Lean 5S" med avsevärda förbättringar beträffande utrustning, standardisering och spillreducering.

Efter fem år i en driftsrelaterad roll blev Luke intresserad av hälso- och säkerhetsfrågor på Seneca och gick över i sin nuvarande roll. Luke har ett nära samarbete med driftsteamet och har ändrat företagets approach till hälso- och säkerhetsfrågor genom att engagera sig med de anställda i hjärtat av Senecas verksamhet och utarbeta ett antal standarder inom "The Carey Way" som sätter riktmärket för hur hela verksamheten bedrivs.

Luke Cassidy

Frågor och svar

Vi försöker skapa en kul, trivsam och säker arbetsmiljö för hela teamet. Vi uppmuntrar ärlighet så att alla känner att de kan tala öppet. Vi värnar verkligen om våra anställda. Vi vill att de ska träda fram och känna att deras insatser värdesätts.

Vi älskar att hitta talanger som vi kan hjälpa till att ta vara på. Vi tycker om att ge vårt team möjligheter att växa och utvecklas. Vi vill sporra våra team i rätt miljö och med rätt resurser och verktyg så att de kan uppnå sin verkliga potential. Vi tror att det finns karriärmöjligheter för människor med en positiv attityd här hos Seneca.

Vi uppmuntrar till samtal och engagemang på alla nivåer, och i ledningsteamet kommunicerar vi våra förväntningar och visar dem i vårt eget uppträdande – det gäller att föregå med gott exempel.

Vi  arbetar med kontinuerliga förbättringar och har gjort stora investeringar i en balnings- och packningslina och en MRF-lina som ersätter våra tidigare linor som varit i drift de senaste sex åren. Detta möjliggör ett större avfallsflöde, ökad återvinning och bättre effektivitet och tillförlitlighet i våra processer. När kunderna ser oss investera i vår anläggning skapar detta tilltro till vår förmåga att erbjuda bra tjänster som kan tillgodose deras behov. Seneca säkerställer även tillförlitlighet och kvalitet genom regelbunden utbildning och utveckling av arbetsstyrkan. Den här utvecklingen bidrar tillsammans med stark ledning och en positiv hälso-och säkerhetskultur som är i förgrunden av allt vi gör till att tillgodose våra intressenters förväntningar i högsta möjliga grad.

Mättnaden för RDF med lågt CV-värde till Holland och Tyskland har inneburit begränsad kapacitet vid EfW-anläggningar och fått oss att överväga diversifiering till andra marknader och nya produkter. Vi producerar nu kvalitetsmaterial med högt CV-värde för export till Polen, vilket traditionellt varit en svår marknad att komma in på.

I början av 2016 ledde jag implementeringen av ett IMS-system för standarderna ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 på Seneca. Jag är stolt över att vi fick vår certifiering och att detta har inneburit stora fördelar för både företaget och våra intressenter.