Kevin började 2014 på Seneca Resource Recovery som Commercial Manager, och 2017 blev han befordrad till Commercial Director. Han har 30 års erfarenhet inom avfalls- och återvinningsbranschen.
Under sin karriär har han arbetat sig upp genom leden och haft ett antal ledarbefattningar inom drifts-, försäljnings- och utvecklingsverksamhet. Detta har fördjupat hans branschkunskaper inom många områden som exempelvis sophämtning, avfallsbehandling och resursexport.

Kevin har det övergripande ansvaret för hanteringen av avfallsflödet till Seneca-anläggningen, hanteringen av RDF-exportprocessen samt identifiering av affärsutvecklingsmöjligheter på nya och etablerade marknader.

Kevin Sibley

Frågor och svar

Det finns en väldigt positiv samhörighetskultur i företaget.
Vi uppmuntrar alla i teamet att bidra aktivt och främjar ärliga och uppriktiga konversationer. Vi måste kunna erbjuda lösningar som tillgodoser våra kunders behov, och för att lyckas med det försöker vi stimulera de rätta attityderna i vårt team och tillhandahålla de resurser som behövs.

Vi vill vara tillmötesgående beträffande våra kunders behov och förstår helt vad de efterfrågar hos en leverantör eller samarbetspartner. För oss är nyckelorden engagemang och relationer. Vi har alltid velat vara Storbritanniens ledande RDF-exportör och leverantörspartner och vi har aldrig riktigt förlorat drivkraften och entusiasmen som behövs för att uppnå detta.

Ledarteamet är inbördes ganska olika vad gäller personlighet och kunskapsområden, men vi fungerar otroligt bra ihop. Vi är ett litet och sammanhållet team med mycket energi där alla vet exakt vilken roll vi har i teamet, och sedan är det förstås alla fördelar med att ingå i en stor företagsgrupp.

Vi gick in på RDF-exportmarknaden i ett väldigt tidigt skede och var en av pionjärerna, och nu har vi etablerat oss rejält som en av marknadsledarna. Sedan dess har branschen växt betydligt och konkurrensen är mycket hårdare, så nu har vi ögonen på nya marknader. På senare tid har vi varit särskilt framgångsrika på den polska marknaden, vilket jag tror beror på att vi förstår marknadsdynamiken och kan erbjuda samarbeten där alla vinner.

Det är också livsviktigt att vi fortsätter förbättra våra bränsleproduktionsprocesser och utveckla våra marknadskunskaper så att vi håller oss steget före i branschen.