Kenneth började på Seneca år 2012 som General Manager och bidrar med omfattande branschkunskaper och erfarenheter från 16 år i olika högre ledarbefattningar. Efter att ha inlett sin karriär med överföring och hämtning av avfall på Irland flyttade Kenneth år 2010 till England för att arbeta som General Manager för en stor avfallshanterings- och återvinningsanläggning.

Under sin karriär har Kenneth samlat på sig djupgående erfarenheter inom återvinningsbaserad bränsleproduktion, något som perfekt motsvarar Senecas behov. På senare år har Kenneth fokuserat på att etablera Seneca som ett av Storbritanniens ledande RDF-producenter och att bygga långsiktiga samarbeten med Europas ledande företag inom avfallsbaserad energi.

2015 tog Kenneth över rollen som Operations Director, innan han befordrades till Managing Director år 2016.

Kenneth Doran

Frågor och svar

Vi värdesätter betydelsen av teamet och vår relation med våra kunder. Det är hjärtat i hela vår verksamhet.

Vi har i hög grad en kultur baserad på kontinuerliga förbättringar. Vi granskar kontinuerligt våra processer för att göra dem mer effektiva och förbättra vårt tjänsteerbjudande.

Det är en basverksamhet, men den är viktig. Vår approach till avfallshantering och kvalitet är inte den traditionella i vår bransch - vi betraktar det som en tillverkningsprocess. Genom den här fokuserade approachen till kvalitet och effektivitet har vi kunnat skapa en miljö som innebär fördelar för våra kunder och skiljer oss från konkurrenterna.

Under 2016 stod det klart för mig att de europeiska marknaderna för återvinningsbaserat bränsle nog skulle mogna, med bristande energiåtervinningskapacitet på Storbritanniens kärnmarknader i Holland, Skandinavien och Tyskland.
För att säkerställa fortsatt tillväxt och utveckling stod det klart att Seneca behövde utveckla produktionsprocesserna och bränsleutbudet och sprida sig på nya marknader.

Definitivt införandet av containerlastningssystemet i vår produktionsanläggning.

Vi mötte upp med vår offtake-partner, Twence, som uttryckte oro över effektiviteten i lastningsprocessen vid deras anläggning och ansåg att lösviktsleverans av RDF till deras bunker skulle vara den perfekta lösningen.

Tillsammans med vår logistikpartner implementerade vi en lösning som resulterade i att slidsystemet installerades hos oss. Detta motsvarade helt och hållet Twences behov och gav Seneca en unik logistiklösning.