Andrew är Operations Manager hos Seneca Resource Recovery och har över 20 års erfarenhet från verksamhets- och produktionsledning i Storbritannien, Europa och Asien. Han har byggt upp en unik förståelse av avfalls- och återvinningsprocesserna och fokuserar på kontinuerliga förbättringar av Senecas verksamhetseffektivitet och leveranser till kunder.

Andrew har övergripande ansvar för tillverkning, transport och relaterade administrativa funktioner vid Senecas produktionsanläggning samt hanteringen av Carey-gruppens interna återvinningsbehov.

Andrew Harper

Frågor och svar

Seneca har en kultur som präglas av öppenhet och hårt arbete.
Vår produktionsanläggning skiljer sig ganska mycket från de andra verksamheterna inom Carey-gruppen. Vi har ett begränsat antal processer som genom sin natur kan bli ganska repetitiva, så vi arbetar hårt med att hålla teamet engagerat och motiverat och försöker hitta olika sätt att förbättra hur vi gör saker. Som ett team värdesätter vi vår personal och deras insatser i vår verksamhet. Vi har ett interaktivt sätt att kommunicera där vi regelbundet talar med alla i teamet för att ta upp affärsfrågor och diskutera lösningar, samtidigt som vi alltid fokuserar på personalens välbefinnande och trygghet.

Hos Seneca är vi alltid ärliga mot våra kunder. Det är inte alltid vad de vill höra, men oavsett om det är en kund eller en leverantör så gäller det att vara på rätt spår. Även i de svåraste frågor är det bättre att diskutera situationen och försöka hitta en lösning som är bra för alla parter.

I verksamheten har vi vissa mått som vi mäter efter. Detta handlar i princip om vad som kommer in, vad vi behöver producera och vilken materialkvalitet som erfordras. Vi behandlar fyra och ett halvt tusen ton material per vecka men övervakar detta dagligen i linje med våra avtalade leverenser till kraftverken, då vi inte kan ta in mer material än vi kan leverera. Materialet in till anläggningen är vad som styr omsättningen så detta (förutom att se till att anläggningen är säker och ren) är en kritiskt element i min roll.

Sedan vi startade 2010 har konkurrensen i branschen hårdnat betydligt, med många fler företag som försöker göra samma sak som vi. För att lösa det här problemet arbetar vi med att utveckla kvaliteten hos slutmaterialet vi producerar, genom att utvinna mer återvinningsbara element från avfallet och skapa en mer skräddarsydd produkt som passar en specifik typ av kraftverk. I princip går vi mot produktion av återvunnet fast bränsle, som är ett torrare material men svårare att producera, så vi investerar omkring 500 000 pund i nya maskiner som ska hjälpa till att förverkliga den här ambitionen.

Förutom att ha lett introduktionen av den nya komprimeringsmaskinen, som har ändrat fokuseringen från balat RDF till containeriserat löst RDF, är jag mest stolt över utvecklingen av lagerstyrningen och ”maskinkontroll”-systemet som vi har infört det senaste året. Maskininformation skickas nu direkt in i en databas och övervakas för identifiering av återkommade fel och reparationstider. Lagernivån för alla förbrukningsvaror och delar övervakas i samma databas och beställs automatiskt vid vissa tröskelnivåer.